UA-58898312-1

Als coach ben ik naast je, precies daar waar jij bent. Er is niet een bepaalde methode die ik hanteer. Wat nodig is, dient zich vanzelf aan.

Vanuit elke situatie kun je vrijheid gaan voelen, je problemen vanuit een heel ander licht bekijken, op jouw moment, op jouw manier.

Het gaat er in al mijn werk om dat jij kunt ervaren dat je zoveel lichter en vrijer bent dan je hebt gedacht. Het direct ervaren van wat aanwezig is, maakt het zo simpel.

Ook al ervaren we problemen, hier en nu is maar zelden een probleem. Hoe dat werkt laat ik je ervaren in coaching, zodat je een stuk lichter door het leven kan gaan. De emoties die we ervaren zijn voor ons vaak indringend en groot. We denken steeds binnen dezelfde gebaande paden. Door dat te doorzien ontdek je dat wat er gedacht wordt, niet zo belangrijk is.

As a coach, I am next to you, right where you are. There is no particular method that I use. What is needed presents itself automatically.

From every situation you can start to feel freedom, look at your problems from a completely different light, in your moment, in your way.

In all my work it is about you being so much lighter and freer than you thought. Experiencing what is present directly makes it so simple. Even though we experience problems, here and now is rarely a problem.

How that works I let you experience in coaching, so that you can go through life a lot lighter. The emotions we experience are often penetrating and large for us. We always think within the same beaten track. By seeing through that, you discover that what is thought is not so important.