UA-58898312-1

Dreammanager

dreammanager

Life will only change if you become more commited to your dreams than to your comfortzone

Het liefdevol begeleiden van mensen vanuit hun standpunt en waar ze zijn in hun reis.
Het bouwen van een open vertrouwensrelatie met alle temperament stijlen
Het creëren van een omgeving waar mensen openlijk hun dromen willen delen.
Inzicht in persoonlijke verandering modellen en motivatie stijlen

Een aanpak voor organisatieverandering waarbij mensen samen onderzoeken wat er werkt in plaats van wat er verkeerd gaat. Het verlegt de focus van problemen naar perspectief en van ontkennen, klagen en kritiek geven naar verantwoordelijkheid nemen, eigenaarschap en samenwerken. Dit levert de creativiteit, betrokkenheid, acties en initiatieven op die nodig zijn om veranderingen succesvol te realiseren.

Het brengt mensen in of tussen organisaties in gesprek met elkaar over onderwerpen die ertoe doen. Bijvoorbeeld over samenwerking, marktpositionering of leiderschap. Dat gebeurt altijd op waarderende wijze, met respect voor verschillen in opvattingen, achtergronden en ambities. In het veranderingsproces leren mensen van en met elkaar en creëren ze nieuw perspectief voor de toekomst. Dat perspectief vertaalt zich in acties en initiatieven, waarin mensen de volle verantwoordelijkheid voor de toekomst van hun organisatie en die van zichzelf nemen.

Dit werkt goed in situaties waar het succes van een verandering of vernieuwing afhangt van de actieve betrokkenheid en inzet van de mensen. Typische situaties zijn cultuurverandering, productinnovatie, strategische planning, management development, organisatie- en persoonlijke ontwikkeling, auditing en visitatie en proces- en kwaliteitsverbetering of bij vraagstukken over buurt- en wijkontwikkeling, samenwerking, conflicthantering en interactieve beleidsvorming.

Het eindresultaat is een gedragen toekomstvisie met actieve betrokkenheid van mensen die deze visie kunnen en willen omzetten naar acties en resultaten. Er ontstaan enthousiasme, energie en een ondernemende atmosfeer die bijdragen aan het realiseren van veranderingen die er werkelijk toe doen. Ook ontstaat er een meer open en expressieve cultuur die communicatie en samenwerking tussen mensen bevordert.

Ik heb veel ervaring in het begeleiden van deze integrale samenwerkingstrajecten binnen gemeente, zorginstellingen, scholen en huisartsen en psychologen die onder een dak zijn gaan werken. Daarnaast heb ik ervaring in het trainen van trainers om ook te werken met deze methodiek. Ik heb mijn certificaten hiervoor behaald aan het Jan van Es Instituut.

Voor teams, opdrachtgevers:
Wilt u informatie over de dreammanagement trajecten, laat dan uw gegevens achter.
Ik neem contact met u op voor een vrijblijvend gesprek over de wensen en mogelijkheden op maat.

Contact formulier: