UA-58898312-1

Psychosociale therapie en Non duale coaching

VCfIH_DIAGRAM2

Elk aangedragen probleem, elke hulpvraag is een uiting van psychosociale problematiek. Dit betekent dat jij als persoon gezien wordt in interactie met de buitenwereld. Psychische, somatische, sociale en materiële problemen manifesteren zich in het individu in relatie met zijn omgeving.

Het probleem kan zich relatief zelfstandig voordoen op één van de levensgebieden. Het kan zich echter niet onafhankelijk van de andere levensgebieden handhaven. Ontslag betekent verlies van werk (materiële levensgebied), maar daar blijft het niet bij. Het zal invloed hebben op de stemming van de desbetreffende persoon (psychische levensgebied), op zijn gevoel van lichamelijk welzijn (somatische levensgebied) en op de relatie met zijn partner en kinderen (sociale levensgebied). De erkenning van de aparte en tegelijkertijd afhankelijke positie van problemen vormt de basis van de psychosociale therapie.

Psychosociale therapie kan je helpen bij verschillende klachten, problemen of vraagstukken, waaronder: angsten, fobieën, depressie, onzekerheid, stress of trauma’s. Ook relatieproblemen of problemen op het werk kunnen effectief aangepakt worden. Verder kunnen lichamelijke klachten, zoals hoofdpijn en rugpijn soms de oorzaak zijn van psychische klachten. Zeker als er geen medische verklaring voor de klacht is gevonden.

Voorbij de persoonlijkheid

De non-duale benadering kijkt verder dan het ego van de cliënt en ziet dat als in wezen een constructie van de mind zonder werkelijke grond. Niet de verbetering van de persoonlijkheid staat op de voorgrond maar het contact met wie de cliënt ten diepste is: vrij en niet-geconditioneerd bewustzijn. Leven en werken vanuit het contact met die essentie, leidt tot een geheel nieuw zelf- en wereldbeeld, opent het hart, inspireert tot nieuw gedrag en is de bevrijding van veel onnodig lijden. Non-duale coaching is gebaseerd op vier uitgangspunten:

  1. Ieder mens is op zoek naar zichzelf
  2. Ieder mens is een unieke uitdrukking van het Ene niet-geconditioneerd bewustzijn
  3. Leven vanuit het contact met die Bron is een duurzame bron van geluk
  4. Zelfinzicht, aanvaarding en mededogen zijn de weg

Achtergrond

Non-duale coaching is een antwoord op het diepste verlangen van ieder mens om zichzelf te zijn. Alleen dit ‘thuiskomen bij onszelf’ leidt daadwerkelijk tot de vrijheid, rust en geluk die wij lange tijd zochten. Non-duale coaching is daarom niet gericht op het verbeteren of aanvullen van het bestaande zelfbeeld van de cliënt maar op het loslaten en de bevrijding daarvan. Aannames en verwachtingen worden doorzien als gedachtepatronen uit het verleden die geen relatie hebben met de werkelijkheid van dit moment. We ontdekken dat het geconditioneerde zelfbeeld zelf de bron is van onze problemen en dat het ‘ik’ eveneens een concept is zonder werkelijke grond.

Resultaten

De non-duale benadering van coaching kenmerkt zich door de combinatie van helderheid en mededogen, precisie en effectiviteit. De werkwijze voert in snel tempo naar een shift in bewustzijn die direct toegang geeft tot ervaring van innerlijke vrede, eenvoud, plezier en geluk. Afgescheidenheid maakt plaats voor verbondenheid, gewoonte en sleur worden vervangen door ontspanning en creativiteit en helder inzicht en mededogen winnen het van manipulatie en dwang.

Lees hier hoe ik je kan helpen