UA-58898312-1 G-314D9E8MR6

Werken met Nondualiteit

Luchtbel doorprikken

Werken met Nondualiteit

Je werkt met complexe en kwetsbare doelgroepen. Vaak is hierbij zelfreflectie een uitdaging en zijn mensen in een negatieve spiraal beland op basis van de wet van de aantrekking. Trauma trekt nieuw trauma aan. Sommige cliënten blijven geloven dat ze voor het ongeluk geboren zijn en hen blijft overkomen wat hen overkomt. Het is een uitdaging om de mensen waarmee je werkt hun eigen invloed te laten ervaren op situaties en weer in hun kracht te zetten. Soms twijfel je of bepaalde mensen ooit in staat zijn zonder hulp verder te komen, en lijkt in balans blijven al de grootste uitdaging.

Ik werk al jaren met de meest complexe kwetsbare mensen. Mensen met een doodswens, mensen met dementie, mensen met veel agressie, mensen met borderline problematiek.
Toch lukt het vanuit de nonduale visie goed om met deze mensen te werken, om een vertrouwensrelatie op te bouwen en om hen in beweging te brengen.

Nondualiteit, in de zorg, welzijn en geestelijke gezondheidszorg

Werken met nondualiteit is werken vanuit de holistische benadering dat alles met elkaar verbonden is en dat alles een geheel is. We doen een beroep op het zelfhelend vermogen en op eigenaarschap.
We zijn als maatschappij gewend om de wereld te bekijken vanuit gemis en tekort. Mensen zijn “stuk”. Daarom geven we hen labeltjes voor hun “defecten”. Wij zijn gewend dat wij de hulpverleners zijn die hen beter moeten maken. Maar dit is nu precies wat het instant houdt.  Je bevestigt daarmee dat iemand stuk is en dat hij iemand anders nodig heeft om gefikst te worden.
Maar wat zou er gebeuren als je iemand vanuit heelheid zou gaan bekijken?  Kunnen we iemand door echt te vertrouwen weer het gevoel van regie geven? En zelfvertrouwen daarmee ruimte geven voor groei? Kunnen we iemand helpen zien dat het verhaal wat hij koppelt zijn eigen lijden veroorzaakt? En kunnen we dat doen vanuit positieve overdracht omdat we zelf ook in geloven dat we als hulpverlener zo zijn zoals we moeten zijn precies op het juiste moment? Het is werken vanuit heelheid door ook eerst met aandacht te zijn bij pijn die is ontstaan vanuit het tekort denken.

Ik help je graag om je te leren werken en kijken vanuit nondualiteit. Een vorm van presentie waarbij we de wereld bekijken als geheel en problemen zich zo oplossen, omdat je ze op een ander niveau bekijkt dan waarop ze zijn ontstaan. Met werkvormen die ook voor een kwetsbare doelgroep helpen om zelfonderzoek te doen en vanuit een ander perspectief te kijken. Hierin nemen we ook jouw houding als hulpverlener mee vanuit compassie en presentie. Afhankelijk van de organisatie en de doelgroep waarmee men werkt kunnen we het doelgroep specifiek maken.
Vervolgens kunnen we het zelfs inbedden in de organisatie door middel van de nonduale intervisie methodiek.

Kernwaarden van werken vanuit de non-duale visie

 • Echt luisteren en aansluiten bij waar de cliënt is.
 • De cliënt zien vanuit heelheid
 • Bevorderen van eigen krachten en eigen regie (probleemeigenaarschap).
 • Kijken naar hoe lijden werkt.
 • De antwoorden helemaal uit de cliënt zelf laten komen.
 • Houding van hulpverlener vanuit mededogen en presentie.
 • Werkvormen voor zelfonderzoek en leren kijken vanuit een ander perspectief, toepasbaar op kwetsbare doelgroepen.
 • Bewustzijn op overdracht.
 • De kracht van het niet doen, zelfzorg voor de hulpverlener.
 • Nondualiteit gericht op een specifieke doelgroep
 • Casuïstiek en Intervisie vanuit nondualiteit.

Nondualiteit en intervisie

Het is mijn kracht vragen stellen, de vinger op de zere plek leggen, anders kijken, mensen echt zien en diepgang aanbrengen. Vanuit mijn ervaring in het werken met complexe doelgroepen en eerste lijn hulpverleners heb ik een speciale methodiek ontwikkelt om mijn kwaliteiten te kunnen delen met anderen.

Door een speciale methodiek van casuïstiek en intervisie waarbij je diep contact blijft maken met jouw eigen stukken, die van de andere deelnemers en die van je cliënt help ik jou of je organisatie om deze manier van kijken naar jezelf en naar de cliënt te implementeren.

Je eigen werkgeluk

Doordat we met deze visie vooral ook jou hulpverleners attitude meenemen zal je merken dat we zorgen dat jij ook meer in contact komt met jezelf in je werken met anderen. Dat je leert werken vanuit flow in plaats van jezelf steeds hard voorbij te lopen en al je energie weg te geven. Je zult merken dat je veel groter resultaat neer kunt zetten met minder inspanning. En hoe je voor de hulpverleners onder ons, anderen veel meer helpt vanuit “niet doen”. Leer bij je eigen energie te blijven zonder energielekken.

Voel je de behoefte om zelf vanuit privé of werk meer dieper naar je persoonlijke situaties te kijken om werkplezier te houden dan kunnen we indien gewenst een individuele sessie plannen.

In veel gevallen kan dit vergoed worden vanuit je werknemers budget.

“ Haar respect en geduld met mensen vind ik uniek. Ze heeft de x-factor in het werk en als persoon. Mooi om die bevlogenheid in haar werk te zien. Linda v.d. B”

voorbeelden uit de praktijk

Linda valt op door haar kwaliteit om zonder oordeel te luisteren, en met aandacht, warmte en zorgvuldigheid in contact te blijven. Dat helpt om je kwetsbaar open te stellen, en je daarin gehoord, gezien, en begrepen te voelen. Daardoor kunnen bewust of onbewust onderdrukte gedachten, emoties en verlangens hun weg naar de buitenwereld vinden, waar de lading er vanaf gehaald kan worden, en je deze dingen die je sturen beter kan begrijpen.

Linda luistert naar meer dan de woorden, en heeft het talent om precies die vragen te stellen die je zelf tot antwoorden leiden. De ontmoetingen met jou hebben er mede voor gezorgd dat ik het pad van knuffelfacilitator ben gaan bewandelen. Mathias”

Linda is gespecialiseerd in het Non-duaal, holistisch, gezondheid bevorderend coachen op basis van het zelf herstellend vermogen. Vanuit achtergrondkennis en ervaring op het gebied van behandeling en psychopathologie, weet zij op een zeer diepe laag aan te sluiten en haar liefdevolle vinger op oude pijn te leggen zodat blokkades kunnen gaan ontspannen, deze te behandelen om zich vervolgens weer te richten op het versterken van de lichamelijke en psychosociale gezondheid in het nu.
Zij heeft ervaring in het werken met honderden cliënten en met zeer complexe problematiek.
Maar ook in het geven van workshops, het trainen van trainers en het proces en intervisie begeleiden van zorgverleners in de eerstelijnszorg.